Тамга дарах үхэх

  • Stamping Die

    Тамга дарах

    Тамга дарах нь хүйтэн тамга дарах явцад материалыг (металл эсвэл төмөрлөг бус) хэсэг болгон (эсвэл хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн) болгон боловсруулдаг тусгай технологийн тоног төхөөрөмжийн нэг төрөл юм. Тамга дарах нь даралтыг боловсруулах нэг төрлийн арга юм